C.A. Johnsson AS Logo

Personvernerklæring

Dato for siste oppdatering: 15.07.2023

Vi verdsetter personvernet til våre brukere, og denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personlig informasjon som samles inn gjennom vår nettside https://www.caj.no/.

1. Innsamling av personlig informasjon

Vi kan samle inn personlig informasjon som frivillig blir oppgitt av brukerne, for eksempel navn, kontaktinformasjon (inkludert e-postadresse, telefonnummer) og eventuell annen informasjon som brukerne gir oss gjennom skjemaer eller annen kommunikasjon på nettsiden.

2. Bruk av personlig informasjon

Den innsamlede personlige informasjonen kan brukes til følgende formål:

3. Deling av personlig informasjon

Vi kan dele den innsamlede personlige informasjonen i følgende tilfeller:

4. Datasikkerhet

Vi tar sikkerheten til den innsamlede personlige informasjonen på alvor og implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av informasjonen.

5. Dine rettigheter

Som bruker av nettsiden har du visse rettigheter angående den personlige informasjonen som er samlet inn. Dette kan inkludere retten til å be om tilgang til, korrigering eller sletting av personlig informasjon. Ta kontakt med oss for å utøve dine rettigheter eller for å få mer informasjon.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil tre i kraft ved publisering av den oppdaterte versjonen på nettsiden. Vi oppfordrer brukere til å gjennomgå personvernerklæringen regelmessig for å være oppdatert om eventuelle endringer.

7. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller ønsker å utøve dine rettigheter knyttet til personvern, vennligst kontakt oss på tom@caj.no.